Zateplení střechy

Tento systém má řadu výhod oproti konvenčním střešním systémům:

  • rychlá aplikace – izolační pěna se nanese až čtyři krát rychlejší než jiné střešní systémy tepelně izolační vlastnosti pěny jsou až tři krát vyšší než většina standardně používaných materiálů při stejné tloušťce
  • nízká hmotnost izolační pěny nezatěžuje střešní konstrukci
  • jednoduchý, bezspojový, monolitický obal přikryje i střechy s nepravidelným příp. zakřiveným povrchem, jejichž izolace je s běžnými materiály nemyslitelná
  • není nutné odstranit původní skladbu střechy při rekonstrukcích a opravách, v závislosti na stavu stávající střechy
  • perfektně kopíruje spádové vrstvy

Technická specifikace izolační pěny S0541

Hustota (v jádře) 53-60 kg/m3
Tepelná odolnost, odpor (R) 1.25 m2 K/W při 25 mm
Stlačitelnost 270 kPa
Odtrhnutelnost 485 kPa
Absorbce vody 0.4 % z celkového objemu
Paropropustnost 55.6 ng/Pa.s.m2 při 25 mm
Vzduchopropustnost při 75 Pa 0.00004 L/s.m2 při 25 mm