Články

Bližší infromace k používaným technologiím se dozvíte v našich článcích, které jsme rozdělili do několika základních oblastí.

Další informace

Izolační pěna S11E-MAX je formou polyuretanové báze, která snižuje ztráty energie vytvořením vzduchotěsného uzávěru. Ten vyplňuje mezery, spoje a volné prostory. Výrobek S11E-MAX je zajímavý tím, že neodráží zvuk, nýbrž jej částečně pohltí. Díky tomu je hladina hluku v izolované místnosti snížena.