Proč izolační pěna S11E-MAX?

Proč izolační pěna S11E-MAX?

Stříkaná izolační pěna S11E-MAX –  je tepelná izolace ohleduplná vůči životnímu prostředí, nenarušuje ozónovou vrstvu, neobsahuje vlákna ani azbest. 

Tato izolace kladně ovlivňuje několik faktorů:

 • Energetická úspora – Vzduchotěsnost materiálu eliminuje proudění vzduchu, ztrátu tepla a udržuje pohodlnou a stálou teplotu, což zajišťuje vysokou energetickou úsporu.
 • Zdraví – Vzduchotěsnost materiálu snižuje znečištění, prašnost  a eliminuje bakterie v objektech. Vzduch v objektech je dokonce zdravější než vzduch venku.
 • Nižší náklady pro majitele objektu – Vysoká finanční úspora na zateplení vzniká i při nákupu levnější HVAC soupravy. Celkové náklady na chlazení nebo vytopení objektů vedou k úsporám až 50%.
 • Nižší stavební náklady – Vysoká účinnost izolace umožňuje stavitelům vybrat správný a méně nákladný druh HVAC soustavy (tepelná, klimatizační a ventilační soustava). Použitím této izolace dosáhneme úspory při nákupu menších tepelných a chladících systémů, i úspory prostoru k instalaci těchto souprav. Celková úspora dosahuje až 40%!
 • Hlučnost – Hlučnost se sníží, protože zvuk přenášený vzduchem není schopný projít skrze zateplené stěny. Rozdíl při zateplení tímto produktem je nejvýraznější a velmi vítaný zvláště v úřadech, pracovnách, nahrávacích studiích, školách a u kanalizačních potrubí.
 • Spolehlivá kvalita – Stříkaná pěnová izolace udržuje svoji špičkovou výkonnost, protože nikdy nepodléhá znehodnocení a hnilobě pod tepelným vlivem nebo dobou užívaní. V jednom produktu (v závislosti na konkrétním projektu) může nahradit tři až čtyři další produkty, včetně tepelné izolace, tmelů, parozábrany, vzduchové bariéry aj.

Stříkaná izolační pěna pomáhá vytvářet tichou a příjemnější atmosféru, protože absorbuje nežádoucí vnější a vnitřní hluk v místnostech. Podstatně taktéž redukuje pouliční hluk, hlučné sousedy apod.

Nástřiková izolační pěna je pozoruhodný všestranný materiál, který poskytuje osvědčené řešení na množství problémů ve stavebnictví.

Stříkaná izolační pěna  – Vzduchotěsnost materiálu udržuje prostředí objektů zdravější a čistší. Menší průnik vzduchu přináší méně prachu, špíny, eliminuje tvorbu alergií v prostředí a senné rýmy. Působí preventivně při tvorbě prasklin, trhlin nebo dutin na objektech.

Izolační pěna snižuje spotřebu energie následujícími způsoby:

 • Napomáhá kontrolovat vlhkost a kondenzaci
 • Má vysokou hodnotu tepelného odporu R
 • Poskytuje správné prostředí tak, aby větrání bylo efektivnější
 • Účinná při nízkých i vysokých teplotách
 • Eliminuje infiltraci vzduchu