Ekologické výhody

Ekologické výhody

Pěna se vyrábí z ropného oleje, stejně jako jiné výrobky z obnovitelných zdrojů, např. polyalkoholy vyráběné z cukru a vody. Je důležité si uvědomit, že ropa se nepřetváří v emise kysličníku uhličitého; namísto toho se trvale mění v materiály jako např. syntetické dřevo. Ropa vznikající z tlejících lesů se v současné době používá pro výrobu izolačních materiálů s velkým obsahem uhlíku.

Stříkaná polyuretanová pěna je zcela bezpečná

Stříkaná polyuretanová pěna (Sprayed Polyurethane Foam - SPF) nevyzařuje nic dobrého ani nic špatného. Nerozkládá se jako skelná vata, nesvrašťuje se, neslehává ani nepraská. Stříkaná polyuretanová pěna prostě funguje po celou dobu životnosti budovy, aniž by bylo nutné ji spravovat, udržovat nebo vylepšovat.

Globální oteplování

Uhlíková stopa související s výrobou a dopravou

Stejně jako každý výrobek má i izolační pěna uhlíkovou stopu, která souvisí s její výrobou a dopravou. Nicméně tato uhlíková stopa je v případě pěny mnohem menší než u jakéhokoli jiného výrobku. Balení stříkané pěny  sestává ze dvou barelů obsahujících po 500 litrech tekutiny. Po nastříkání se její objem zvětšuje na přibližně 59 099 litrů! Pokud jde o emise související s dopravou, jedná se o 1-2 % emisí jiných izolačních produktů jako např. skelná vata nebo celulóza, které se zvětšují již na místě výroby, a ne až na místě použití.

Uhlíková stopa za provozu

Pěna sama nezanechává žádnou uhlíkovou stopu a její užití zároveň vede ke snižování uhlíkových emisí z topných, ventilačních a klimatizačních zařízení (Heating, Ventilation, Air Conditioning - HVAC). Stříkané izolační pěny nevypouštějí během používání nic. Naopak, stříkaná pěnová izolace snižuje uhlíkové emise domácnosti tím, že zmenšuje potřebu vytápění a chlazení domu. Majitelé budov obvykle zaznamenávají až 50% úsporu energie na vytápění a chlazení ve srovnání s tradiční izolací. Snižování uhlíkových emisí je přímo úměrné zaznamenávané úspoře energie. V nedávno provedené studii se uhlíková stopa starého velkého domu snížila o 13 600 kg za rok. Tato studie sice není pro většinu domů reprezentativní, ale roční redukce CO2 o 4500 až 9000 kg je střízlivý odhad.

Snižování uhlíkové stopy související s životností

Často přehlíženou skutečností je, že významná část uhlíkových emisí je způsobována výrobky, které je třeba vyměnit z důvodu zhoršeného výkonu nebo celkové poruchy. Například výkon skelné vaty upadá s věkem. Vážný pokles ve výkonu nastane po 10 až 15 letech s tím, jak vlákna sléhávají a ztrácejí svůj objem. Skutečná R-hodnota se sníží o 30 % nebo více. V tomto bodě je nutné skelnou vatu nahradit, což je často velmi cenově náročné. Proto většina majitelů budov žije s vyšší spotřebou energie a tomu odpovídajícími narůstajícími uhlíkovými emisemi. Domy izolované stříkanou pěnovou izolací se vyplatí více; výkon stříkané pěnové izolace se nikdy nezhorší a majitelé budov se tak vyhnou nákladům na náhradu a souvisejícím starostem s uložením odpadu či se zhoršenou energetickou úsporností. Stručná studie provedená na různých internetových stránkách ukázala, že průměrná životnost domů je 75 let: za tohoto předpokladu je odhadovaná úspora uhlíkových emisí za dobu existence rodinného domku o rozloze 232 m2 izolovaného pěnou až 340 194 kg.

Nahrazovat stárnoucí pěnu nebude nikdy potřeba

Stříkaná pěna , stejně jako pěna několika našich konkurentů, má doživotní záruku. Nikdy se nesvraští, neslehne ani nepraskne, díky čemuž podává skvělý výkon po celou dobu životnosti budovy. Fakt, že konkurenční materiály jako skelná vata či celulóza doživotní záruku nenabízí, mluví za vše.