Střešní parozábrany, nejkvalitnější izolace střechy

Přes střechy našich příbytků má tendenci přecházet zejména vzduch, a spolu s ním i vodní pára. Na střechu působí zvenku povětrnostní vlivy (déšť, vítr, teplota či sluneční záření), z vnitřní strany zase jiná teplota a vzdušná vlhkost.

V našem klimatickém pásmu je v exteriéru celkem běžně -10 ° C a relativní vlhkost 80%, přičemž v interiéru je zároveň teplota +20 ° C a relativní vlhkost 50%. Když navíc fouká vítr, na závětrné straně střechy se vytvoří podtlak, který má tendenci vysávat vzduch přes střešní plášť. Při takových podmínkách má vodní pára z podkroví sklon tisknout se přes střešní plášť ven. Hnacím motorem je rozdíl teplot a tlaků. V běžném obydleném interiéru se vytvoří za den až 12 litrů vodní páry (vaření, sušení prádla, tvoří ji rostliny, zvířata i lidé atd.).

Jak zabránit kondenzaci díky parozábranám

Aby se zabránilo difuzi a konvekcí vodní páry do jednotlivých vrstev konstrukce střechy, je součástí střešního pláště parozábrana - jejím úkolem je především zabránit vnikání vodní páry do tepelné izolace. Pokud totiž vzduch nasycený vodními parami proudí konstrukcí střechy směrem k exteriéru, ochlazuje se a vodní pára v něm kondenzuje na vodu. Pokud ke kondenzaci dojde v tepelné izolaci, nastává problém, protože mokrá tepelná izolace funguje stejně jako mokrý kabát. To, co chrání před únikem tepla, je vzduch uzavřený v izolaci, a pokud ho nahradí voda, tepelná izolace přestane plnit svou úlohu.

 

Tři důvody pro parozábranu:

  • zamezuje konvekci, a tím kondenzaci vody v tepelné izolaci,
  • snižuje energetické ztráty přes střechu,
  • zvyšuje životnost nosné dřevěné konstrukce (nevznikají vhodné podmínky pro růst dřevokazných hub).

 

Co je to parozábrana?

Parozábrana brání pronikání vypařené vody - páry do tepelné izolace. Norma, která se v současnosti používá pro budovy a průnik vodních par, je méně než 1 perm (0.00004L/s.m2 při 25mm). Nezávislé testy prokázaly, že Izolační pěna S0330 má schopnost vyšší, než jakou tato norma požaduje. Použitím hydroizolační pěny S0330  použijete materiál s absolutní zdravotní nezávadností, ekologičností a šetrností k životnímu prostředí. Na trhu sice naleznete nepřeberné množství materiálů, které pomáhají vyřešit problém s ochranou Vaší střechy, ale chtějte to nejlepší, a to Ekoprodur S0330!