Vnitřní zateplení interiéru domu

Na některé stavby nelze aplikovat vnější kontaktní či bezkontaktní zateplovací systém. Jedná se především o stavby v památkově chráněných zónách. Jediným řešením, jak v takovém případě zateplit plášť domu, je instalace tepelné izolace zevnitř, z interiérové strany. Jde sice o  méně efektivní „nouzové“ řešení, ale taky o jediné řešení, jak vyřešit problém se zateplením domu.

Výhody a nevýhody zateplení z interiéru

Z interiérové strany není třeba zateplovat všechny stěny domu. Na druhou stranu je však zcela nemožné odstranit všechny tepelné mosty -  například v místech napojení příček na obvodové nosné zdivo a v místech napojení stropů (zde je ale možné zateplit stropy a podlahy, čímž se podstatná část problémů odstraní).

Při zateplení zevnitř je povrch zateplených stěn výrazně studenější a dům je vystaven riziku vzniku plísní. Jako tepelný izolant lze použít minerální vatu, která propouští vlhkost (zcela nevhodné je použití polystyrenu), či naši izolační pěny S0330 a S0541, které lze použít jako tepelnou izolaci a hydroizolaci a to v mnohem menších tloušťkách. Při aplikaci tak šetříme jednotlivé vrstvy, tím dochází i k úspoře finanční, ale i výrazné úspoře časové.

Při použití izolační pěny S0330 a S0541 na základovou desku lze po nanesení lepidla již pokládat dlažbu. Z hlediska požárních předpisů je možné obě izolační pěny použít do všech standardních konstrukcí. Naše izolační pěny S0330 a S0541 naleznou široké uplatnění v celém domě - v základech, obvodovém plášti, podlaze, základové desce, na stropech, střechách a plochých střechách atd.

Hlavní výhody pěny  S0330 a S541:

  • na rozdíl od některých zateplovacích produktů neničí a neovlivňuje ozónovou vrstvu
  • má dlouhodobý, vysoce účinný termoizolační efekt
  • jedná se o  nový ekologicky neškodný nástřikový izolační materiál, který dodá stavbě vysoce účinnou termoizolační vrstvudlouhou životností
  • je osvědčená a ideální tepelná izolace pro podkrovní a vnitrostřešní izolaci, stěnovou izolaci, izolaci vypouklin a spár.