Izolace potrubí, zateplení trubek

V minulých letech se s využitím plastů do vnitřních instalací zvedla vlna názorů, že použitím plastových materiálů již není potřeba žádná izolace. Tato lež zněla až příliš hezky a trvalo dlouho, než si všichni vzpomněli na zásady fyziky. Výsledkem této mystifikace byla a je po mnoha let oteplená studená a vychladlá teplá voda ve vnitřním vodovodu.

Nehrozí sice riziko opaření rukou a nezábnou ani ruce, ale průměrně teplá voda zcela jistě nesplňuje představy o správné funkci vodovodu a není žádným komfortem pro uživatele. Někdy bylo zcela jedno, když si uživatel spletl kohoutky = voda měla skoro stejnou teplotu. Uživatelé ale nechtějí platit za teplou vodu, která je vlažná! Teprve koncem 90. let se začalo považovat za správné izolaci provádět, jen někteří investoři stále zaujímali postoj šetřit na nesprávném místě. 

Zákonná úprava

V souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, který je legislativním zákonem o úspoře energií musíme říci - izolace vodovodního potrubí je v současné době nutnost.

Proč zateplovat?

Potrubím se ztrácí značná část tepla, která zcela zbytečně zmizí v nenávratnu. Nepodceňujte proto zateplení rozvodových trubek. Jejich izolace není složitá a může Vám ušetřit stovky korun ročně.

Izolace potrubí se vyplatí především v zimním období, kdy teploty klesnou pod bod mrazu. V časech nedostatku zdrojů by se teplo mělo potrubním systémem beze ztrát dostat tam, kde je ho opravdu zapotřebí. Proto je izolace potrubí důležitější než kdy jindy, přičemž dobrý kompletní izolační systém šetří při montáži čas, místo a materiál. 

Izolaci potrubí lze provést izolací z minerální vlny, polyetylenu a syntetického kaučuku, z elastomerních materiálů, moderní jsou kompaktní izolační pouzdra. Naše firma doporučuje izolovat moderně, ekologicky a v souladu s normami.

Izolační pěny  neprodyšně zatěsní spáry i na členitém a četně napojovaném potrubí, kde ostatní izolační materiály zcela selhávají. Rovněž velkou výhodou použití naší izolační pěny pro izolací potrubí je to, že zabraňuje oteplování nebo ochlazování vody a navíc snižuje hlučnost potrubí a zabraňuje srážení vody na povrchu.