Střešní hydroizolace skladovací haly

Izolace patří mezi velmi důležité části stavební techniky. Nejenom, že chrání před průchodem tepla, ale navíc zabraňuje nežádoucímu přenosu hluku a často tvoří také důležitou hydroizolační složku. Lidé se nejčastěji zaměřují na izolaci a zateplení obvodových zdí, zapomínají tak často na důležitost izolovat objekt jako celek, aby  došlo k opravdovému snížení nákladů za energii. U průmyslových budov je většinou potřeba také hydroizolace, především u skladovacích hal je to přímo nutnost. 

Plochá střecha

Při izolaci ploché střechy bychom se měli zaměřit na vnitřní i vnější část. Vnější zateplení provádíme pomocí pěny s následným UV hydroizolačním nátěrem, který se nanáší na plech nebo vlnitý eternit. Nátěr může být akrylátový, akryl-polyuretanový nebo polyuretanový. Používá se tvrdá pěna s tloušťkou 3cm. Pro vnitřní zateplení je vhodná polotvrdá pěna s 3cm vrstvou. Slouží zejména k zabránění rosení ploché střechy.

Ezero jako hydroizolace

K hydroizolaci jsou hojně využívány nástřikové izolační pěny z řady Ezero. U průmyslových budov se pozoruje zejména rychlost, jakou vodní páry pronikají přes větší část materiálu. Norma, která se v současnosti používá pro budovy a průnik vodních par, je méně než 1 perm. Nezávislé testy prokázaly, že izolační pěna Ezero překračuje tyto standardy o více než 38 %. Pěny Ezero jsou 100 % ekologické a nezávadné a jsou vyvinuty z obnovitelných zdrojů. Tepelná izolace, parozábrana, hydroizolace a v neposlední řadě i zvuková izolace staví tyto pěny na přední příčky v izolačních materiálech současnosti.  

Proč právě pěna?

Lze ji aplikovat přímo na beton nebo zdivo a dokonale nahrazuje fatrafol nebo asfaltové pásy. Systém těchto pěn má řadu výhod - tepelně izolační vlastnosti pěny jsou až třikrát vyšší než většina standardně používaných materiálů při stejné tloušťce, nízká hmotnost izolační pěny nezatěžuje střešní konstrukci, jednoduchý obal přikryje i střechy s nepravidelně zakřiveným povrchem, jejichž izolace je s běžnými materiály velmi obtížná. Není nutné odstranit původní skladbu střechy při rekonstrukcích a opravách, protože pěna se může aplikovat na velké množství materiálů. Pěna se nanese až čtyřikrát rychlejší než jiné střešní systémy.