Zateplení podkroví izolační pěnou

Zateplení podkroví izolační pěnou může být provedeno tvrdou izolační pěnou nebo měkkou izolační pěnou. Na rozdíl od alternativních produktů nemění svoji podobu, je v čase konzistentní. Tvrdou izolační pěnu máme ve dvou obměnách - S0329 a S0540. Tyto materiály nejsou stejné, každý má jinou hustotu kg/m3. Měkkou izolační pěnu máme pouze v jedné variantě, a sice v podobě S10-HP. V případě potřeby lze kombinovat měkkou a tvrdou izolační pěnu. Diference mezi tvrdými a měkkými izolačními pěnami tkví v uzavřenosti jejich buněčných struktur. Tvrdé izolační pěny disponují uzavřenou buněčnou strukturu, měkké izolační pěny mají otevřenou buněčnou strukturu. Uzavřená buněčná struktura zabezpečuje voděodolnost. Co mají měkké a tvrdé izolační pěny společného je schopnost perfektně utěsnit i těžko dostupná místa, takže dochází zároveň také k izolaci zvukové. Na tomto místě je třeba zmínit značnou úsporu energie.

Energetická úspornost

Představuje v případě izolačních pěn až 50% úsporu energie. Tyto materiály jsou odolné vůči externím vlivům, nemění se ani ze své podstaty, takže budou stále stejné po celou dobu životnosti konstrukce. Jedná se o výrobek tak kvalitní, že je součástí programu Zelená úsporám, kam se mohou dostat jen ty nejvíce bonitní produkty.
 

Další výhody použití

Izolační pěny nejsou pro zdraví nijak škodlivé. Produkty jsou také ekologické. Izolační pěny perfektně přilnou k povrchům. V leteckém průmyslu jsou velmi užitečné při zpevnění křídel letadel. 

Aplikace izolačních pěn

Aplikace izolačních pěn je velmi snadná. Izolační pěny aplikujte nástřikem dvousložkové kapaliny