Zdravotní výhody

Zdravotní výhody

Špatná kvalita vnitřního ovzduší se dává za vinu nedostatku správné ventilace a stavebním materiálům, které se běžně používají v domácnostech, školách a kancelářích. Na základě toho je nyní vyvíjena nová generace stavebních materiálů, které mají napomoci snižování množství znečišťujících látek vypouštěných do vnitřního ovzduší.

Ze všech stavebních materiálů používaných v nově stavěných budovách má izolace zásadní dlouhodobý dopad na kvalitu vnitřního ovzduší, v němž vy a vaše rodina žijete. Stříkaná pěnová izolace kvalitu vnitřního ovzduší výrazně zlepšuje. Jedinou její aplikací vytvoříte příjemné prostředí bez průvanu a kondenzace. Tím, že těsní natolik, aby do budovy nepronikl žádný prach, alergeny, pachy ani znečišťující látky, pěnová izolace umožňuje, aby systém řízení vzduchu udržoval kvalitu vnitřního ovzduší vyšší, než je kvalita venkovního ovzduší. Nevypouští plyny ani pachy a nepodporuje růst bakterií ani plísní. Pěna se také nikdy nepřemění v prach a nevypouští do vzduchu vlákna. Navíc se při výrobě pěny neužívá formaldehyd, takže nedochází k žádným jeho emisím.

Prostředí izolované pěnou je vysoce doporučováno pro kohokoli, kdo trpí alergiemi, dýchacími problémy a citlivostí na chemické látky.

Dopad na vaše zdraví

Pokud přemýšlíte o tom, jaké zdravotní dopady má nejčastější izolační materiál (skelné vlákno), doporučujeme vám dohledat si na internetu více informací. Je neuvěřitelné slyšet, že Severoamerická asociace výrobců izolací (NAIMA) na otázku „způsobuje skelné vlákno u lidí rakovinu?“ odpovídá, „úroveň ohrožení je nízká, a (...) i v případě vdechnutí vlákna do plic většina vláken rychle zmizí bez závažných zdravotních důsledků.“ Zde je náš výklad tohoto tvrzení:

  • skelné vlákno způsobuje rakovinu
  • „úroveň ohrožení je nízká,“ neznamená, že „úroveň ohrožení není žádná”
  • „většina vláken rychle zmizí bez závažných zdravotních důsledků,“ znamená „některá vlákna v těle zůstávají s určitými závažnými zdravotními důsledky.“

I kdyby rizika byla skutečně minimální, proč se jim nevyhnout zcela tím, že v domácnosti nainstalujeme stříkanou pěnovou izolaci?

Celulóza, která se vyrábí především z recyklovaného papíru, je materiál, který je příjemný tvorům, jako jsou myši a potkani, a byl by útulným prostředím pro hmyz, kdyby se do něho nepřidávala kyselina boritá. Kyselina boritá zabíjí vetřelce, kteří obvykle najdou místo svého posledního odpočinku ve vašich zdech nebo na půdě. Kyselina boritá není zdravý materiál a i pokud je její koncentrace nízká, zůstane ve vašem domově dlouho. Pěna se opět prokazuje jako nejlepší materiál, co se týče nulového dopadu na vaše zdraví.