Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

Přemýšlíte-li nad využitím dotací z programu Nová zelená úsporám, podrobnější informace naleznete na webových stránkách programu www.nzu.cz.

Jednou z podmínek poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR v rámci tohoto programu je realizace podporovaného opatření dodavatelem zapsaným v Seznamu odborných dodavatelů (SOD) a použití výrobků/technologií zapsaných v Seznamu výrobků a technologií (SVT).