Parotěsná tepelná izolace, parozábrana pod podlahu

Parotěsná zábrana

Parotěsnou zábranu nazývanou též parozábrana umisťujeme mezi tepelnou izolaci a vnitřní obklad pro zamezení pronikání vlhkosti z místnosti do tepelné izolace, která je propustná pro vzdušnou vlhkost a dochází v ní k velkému teplotnímu spádu. Teplý vzduch v místnosti může obsahovat více vlhkosti než studený vzduch venku a bez použití parotěsné zábrany dochází ke kondenzaci vlhkosti v izolaci. Důsledkem zkondenzované vlhkosti je zhoršování izolačních parametrů tepelné izolace. Následně provlhává např. dřevo ve střeše, tvoří se nebezpečné plísně a vlhké skvrny na stropech a stěnách.

Parotěsné zábrany se umisťují na střeše nad či pod krovem a při pokládce podlahy. Instalace parotěsné zábrany u střechy je nezbytná a extrémně důležitá, při pokládce podlahy není parozábrana nutností, ale významně snižuje možnost poškození podlahy vlivem vyšší vlhkosti. 

Parozábrany lze obecně rozdělit na:

  • parobrzdy - materiály, které jen velmi málo regulují prostup vodních par do konstrukce,
  • parozábrany o střešní parotěsnosti,
  • parozábrany o vysoké těsnosti,
  • parozábrany o extrémní těsnosti.

Další vlastností některých parozábran je i jejich reflexní schopnost, kdy se odráží sálavé teplo zpět do interiéru objektu. Problém s  vnitřní vlhkostí u střech a podlahy vyřešíte lehce s použitím naší izolační pěny formou stříkané hydroizolace.

Parozábrana

Permeance vypařování vody je rychlost, jakou vodní páry pronikají přes větší část materiálu. Norma, která se v současnosti používá pro budovy a průnik vodních par, je méně než 1 perm (0.00004L/s.m2 při 25mm). Nezávislé testy prokázaly, že izolační pěna S0330 svými vynikajícími vlastnostmi  tuto normu více než splňuje.

Protože naše chytrá pěna svými vlastnosti převyšuje požadavky dané normou až o 38 %, patří bezesporu k nejlepším materiálům na trhu, ne-li k jedinému  nejlepšímu materiálu, který lze na našem trhu v současné době získat. Navíc použitím izolační pěny S0330 použijete materiál šetrný k přírodě, ekologickyzdravotně nezávadný.