Fasádní zateplení budov

Pro použití k zateplení fasád všech typů objektů doporučujeme především tvrdou izolační pěnu Ekoprodur S0330. Tato dvousložková izolační pěna má uzavřenou strukturu buněk a disponuje základními vlastnostmi:

Tepelná izolace

Ekoprodur S0330 je schopna se plně chemicky navázat na podkladový materiál jako je beton, sklo, cihla, kov nebo dřevo tak, že mezi izolačním materiálempodkladem nevzniká žádný vzduchový prostor, nevytváří spoje a při použití není potřeba lepidel nebo mechanických upevňovačů, které by zabraňovaly proudění vzduchu.

Parozábrana

Rychlost, jakou vodní páry pronikají přes materiál, se nazývá permeance vypařování vody. Norma používaná v současnosti pro budovy a průnik vodních par, je méně jak 1 perm. Nezávislé testy prokázaly, že dvousložková izolační pěna S0330 překračuje tyto standardy o více než 38%.

Vzduchová bariéra

Produkt aplikací speciálním zařízením vytváří pevnou vzduchovou bariéru a předchází tak kondenzaci vody, při které většinou dochází ke vzniku plísní a zničení stěny. Téměř 100 % podíl uzavřených buněk v pěně tvoří pevnou, odolnou a efektivní vzduchovou bariéru beze spár.

Izolační pěny Ekoprodur jsou 100 % ekologickénezávadné a jsou vyvinuté z obnovitelných zdrojů. Tepelná izolace, parozábrana, hydroizolace a v neposlední řadě i zvuková izolace splňuje i protipožárnídalší normy. Jsou vhodné pro všechny typy fasád a jakoukoliv velikost objektu.


K použití na zateplení fasád není vhodná měkká pěna S11E-MAX, která má otevřenou buněčnou strukturou. Její použití se nedoporučuje vzhledem k nasákavosti měkké pěny a naše společnost, včetně všech poboček aplikujících stříkané izolační materiály, se od tohoto použití distancuje a všem zákazníkům doporučujeme na venkovní konstrukce použití výhradně pěn s uzavřenou strukturou buněk.